هیتر A618 آذرتهویه

9,990,000 تومان 9,200,000 تومان

سه شعله

شیر برقی هانیول

مجهز به فن بسیار کم صدا

فن هوادهی ۲ دور

مناسب برای مصرف خانگی

فضای گرمایش(متر مکعب) ۲۵۰ – ۱۰۰

قابلیت نصب فن دودکش (دودکش فندار )