هیتر A650 آذرتهویه هوشمند (دودور-دوظرفیتی)

18,990,000 تومان 17,500,000 تومان

قابلیت ارائه با پایه شرکت ATS

قابلیت ارائه با تجهیزات فن اگزاست جهت مکش اجباری دود ( دودکش فندار)

قابلیت ارائه با ترموستات محیطی